Utstillinger

Marnardal Museum har utstillinger som omfatter både kunst og kulturhistorie.

Utstillinger


Kunst og Kultur

Disse er fordelt over flere avdelinger, men hovedtyngden ligger i forbindelse med Høgtun Kultursenter.

I styrerboligen på Høgtun finner man en kulturhistorisk utstilling med tematikk på lyskilder, jakt, hest, drikkekar, tekstiler, folkedrakter og åklær.

I verkstedsboligen på Høgtun finner man separatutstilling med den kjente billedhuggeren

Sigurd Nome.

Nedenfor Høgtun ligger også Mjålandsstova, et friluftsmuseum som består av tre bygninger.

Laudal Museum, som er samlokalisert med Laudal skole, finner man utstilling med gjenstander fra hjem, skole og arbeidsliv.