Laudal museum

Laudal Museum

Kulturhistorie

Grunnlaget for museumsavdelingen er en storslått gave fra kjøpmann Jørgen Skuland.

Han ga i 1962 huset «Vollen» til Laudal kommune på vilkår at huset skulle benyttes til museum. Dette var starten på en stor kulturhistorisk samling som nå befinner seg på Laudal Museum.


Museumsavdelingen ligger i forbindelse med Laudal skole og har en stor utstilling med gjenstander fra hus, skole og arbeidsliv i lokalsamfunnet.


Utstillingen inneholder ei skolestove, interiør, bruksgjenstander, verksted, skomaker- og teleutstyr.


Dåpssmykke

En spesiell forseggjort og flott del av en dåpsdrakt, eller kristnesmykke, fra midten av 1800 tallet.


Barn ble på 1800 tallet ofte båret til dåpen med slike kristnesmykker.


Dette kristensmykke ble brukt under flere dåper i Laudal kirke.

Klasseromsmateriell