Mjålandsstova

Mjålandsstova

Friluftsmuseum

Friluftsmuseet kan besøkes på Øyslebø. Her kan man oppleve en av de fineste rosemalte stovene i Norge, samt få innblikk i hvordan boliger var innredet, og hvordan mennesker levde på 1800 tallet. Et utvalg objekter fra MₐMᵤ sin store gjenstandssamling blir brukt for å autentisere dette.

Mjålandsstova er et friluftsmuseum bestående av tre bygninger:

Hovedhus, stabbur og uthus.


Hovedhuset eller Setehuset, kalt Mjålandsstova, er fra Mjåland i Åseral. Den eldste delen kan være bygd før 1650 av Asulf Mjåland. Det nåværende huset ble bygget i 1833 av Jon Olavson Mjåland og sønnen Olav Jonson Mjåland. Jons foreldre var blant de rikeste familiene i Åseral på den tiden.


Det er et av de best bevarte eksempel på byggeskikken, som av Eilert Sundt ble kalt «den Mandalske stueform», og var særegen for denne delen av landet. Noen av kjennetegnene på denne byggemåten er at det er en gang/forstove midt i huset, med ei stove på hver side. Ovnen står fritt i rommet i den fremste delen av stova. Langs den innerste veggen i hver stove er det to himmelsenger med skap imellom. Benker og langbord er plassert i det ene hjørnet, hvor vinduene er.


Da huset ble bygget stod det et eldre hus på gården. Dette huset hadde ei svært fin stove, rosemalt i år 1800. Dette ville de som bygde nytt gjerne bevare. Den gamle stova ble derfor tatt ned og bygd inn i 2.etasje i det nye huset.


Setehuset ble kjøpt inn og flyttet fra Mjåland i Åseral til Øyslebø i Marnardal i 1936. 

Mjålandsstova er den eneste profane bevarte rosemalte stove i Vest-Agder. Den er malt av den kjente rosemaleren Olav Toresen Kvinlaug. Stova er malt i lette lyse farger og viser en rosemaler med sans for romvirkning og vakre motiver. Et tydelig motiv i de malte flatene er de fem kloke og de fem dårlige jomfruer.


Det finnes også ei eldre Årestove i bygget. Denne stammer antageligvis fra tidlig 1600 tall.


Stabburet er fra Mjåland i Åseral.


Uthuset er fra Manneråk i Marnardal, og er eldre enn Mjålandsstova."Olav Toresen Kvinlaug malte i 1800 den kjente «Mjålandsstova» fra Åseral, et lyst og festlig interiør, med robuste ranker og blomsterkvaster på vegger og i tak. Maleren har lagt freidig i vei…"

 

Nils Ellingsgard; boka Rosemåling i Vest-Agder

De fem kloke jomfruer