Eventyrskatten 2015

Eventyrskatten


Nasjonalmuseet

MₐMᵤ - Marnardal Museum i samarbeid med Nasjonalmuseet huset i sommeren 2015 den digitale vantreutstillingen - Eventyrskatten.


Eventyrskatten illustrerte noen av høydepunktene innen norske eventyr. Det ble stiftet bekjentskap med tegninger av troll og Askeladden, av prinsesser og eventyrlige dyr. Dette er tegninger som i stor grad har preget vår oppfatning av skikkelsene og karakterene i de norske folkeeventyrene. For å skape rom for en rik opplevelse brukes bevegelige bilder, musikk og eventyrfortelling. Samtidig ble  oppmerksomheten rettet mot tegninger som illustrasjoner: Hvordan beskriver og utdyper tegningene scenene i teksten?


Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet i forbindelse med 200-årsjubileet for eventyrsamlerne Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885) og Jørgen Moe (1813–1882) og er i hovedsak en digital utstilling.

Musikken i utstillingen er komponert og innspilt av Martin Horntveth.